آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (8), شماره (16), سال (2015-9) , صفحات (3-26)

عنوان : ( بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفی )

نویسندگان: محمد علی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله قضا و قدر به عنوان یکی از مهمترین مسائل اعتقادی از دیرباز در میان اندیشمندان اسلامی مورد توجه و کنکاش قرار گرفته و سبب شکل‌گیری و رویارویی نحله‌های گوناگون کلامی و فلسفی گردیده است. از این میان علامه‌طباطبایی یکی از اندیشمندانی است که با رویکردی نوین، از زوایای گوناگون تفسیری، روایی و فلسفی به این مسئله نگریسته و توانسته است با الهام‌گیری از آیات و روایات به تفسیرهای فلسفی نوینی در این‌باره دست یابد. ایشان با وجود این‌که در مسئله قضای الهی برخلاف رویکرد فلسفی رایج، قضا را تنها در عالم مجردات منحصر ندانسته‌ و آن را به عالم ماده نیز سرایت داده‌اند و از این منظر گام جدیدی در این زمینه برداشته‌اند و میان دیدگاه فلسفی رایج و دیدگاه قرآن و روایات، الفت و سازگاری بیشتری ایجاد نموده‌اند ولی در وجودشناسی مسئله قدر از این عمومیت دست کشیده‌ و مرتبه قدر را تنها به عالم ماده نسبت داده‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکرد تفسیری، روایی و فلسفی، دیدگاه ایشان را مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و سرانجام این نتیجه به دست آمده است که قدر نیز مانند قضا در همه مراتب هستی راه دارد و تفاوت میان این دو، تنها به اعتبار عقلی بازمی‌گردد. همچنین در پایان مقاله در ضمن نتیجه‌گیری کلی به پیامدهای دیدگاه مختار نگارنده اشاره شده است.

کلمات کلیدی

قضا علمی؛ قدر علمی؛ قضای عینی؛ قدر عینی؛ مشیت‌؛ اراده‌؛ عالم ماده؛ عالم مجردات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050328,
author = {وطن دوست حقیقی مرند, محمد علی and حسینی, سیدمرتضی and نقی زاده, حسن},
title = {بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفی},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {16},
month = {September},
issn = {2251-9386},
pages = {3--26},
numpages = {23},
keywords = {قضا علمی؛ قدر علمی؛ قضای عینی؛ قدر عینی؛ مشیت‌؛ اراده‌؛ عالم ماده؛ عالم مجردات ‌‌},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفی
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمد علی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A نقی زاده, حسن
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2015

[Download]