آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (8), شماره (16), سال (2015-9) , صفحات (3-26)

عنوان : ( بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفی )

نویسندگان: محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله قضا و قدر به عنوان یکی از مهمترین مسائل اعتقادی از دیرباز در میان اندیشمندان اسلامی مورد توجه و کنکاش قرار گرفته و سبب شکل‌گیری و رویارویی نحله‌های گوناگون کلامی و فلسفی گردیده است. از این میان علامه‌طباطبایی یکی از اندیشمندانی است که با رویکردی نوین، از زوایای گوناگون تفسیری، روایی و فلسفی به این مسئله نگریسته و توانسته است با الهام‌گیری از آیات و روایات به تفسیرهای فلسفی نوینی در این‌باره دست یابد. ایشان با وجود این‌که در مسئله قضای الهی برخلاف رویکرد فلسفی رایج، قضا را تنها در عالم مجردات منحصر ندانسته‌ و آن را به عالم ماده نیز سرایت داده‌اند و از این منظر گام جدیدی در این زمینه برداشته‌اند و میان دیدگاه فلسفی رایج و دیدگاه قرآن و روایات، الفت و سازگاری بیشتری ایجاد نموده‌اند ولی در وجودشناسی مسئله قدر از این عمومیت دست کشیده‌ و مرتبه قدر را تنها به عالم ماده نسبت داده‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکرد تفسیری، روایی و فلسفی، دیدگاه ایشان را مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و سرانجام این نتیجه به دست آمده است که قدر نیز مانند قضا در همه مراتب هستی راه دارد و تفاوت میان این دو، تنها به اعتبار عقلی بازمی‌گردد. همچنین در پایان مقاله در ضمن نتیجه‌گیری کلی به پیامدهای دیدگاه مختار نگارنده اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, قضا علمی, قدر علمی, قضای عینی, قدر عینی, مشیت‌, اراده‌, عالم ماده, عالم مجردات ‌‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050328,
author = {وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی and حسینی, سیدمرتضی and نقی زاده, حسن},
title = {بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفی},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {16},
month = {September},
issn = {2251-9386},
pages = {3--26},
numpages = {23},
keywords = {قضا علمی; قدر علمی; قضای عینی; قدر عینی; مشیت‌; اراده‌; عالم ماده; عالم مجردات ‌‌},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفی
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A نقی زاده, حسن
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2015

[Download]