سمینار تخصصی چینه شناسی ایران , 2013-04-30

عنوان : ( معرفی نانوپلانکتون های آهکی دریای عمان(منطقه گابریک) )

نویسندگان: فاطمه هادوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقدماتی برای پی بردن به نانوفسیل های آهکی بستر دریای عمان بر اساس یک گروه پلانکتونی انجام شده است. در این بررسی که 32 نمونه از بستر دریای عمان انتخاب شده است گونه های Gephyrocapsa oceanica ، Helicosphaera carteri ، Umbilicosphaera sibogae ، Umbeelosphaera tenuis ، Pseudoeminiania lacunose و Emiliania huxleyi از گونه های متداول در تمام نمونه های این مقطع بودند. علاوه بر حضور دو گونه نامبرده، انواع دیگری از نانوفسیل های منتقل شده از کرتاسه و نئوژن نیز در این نمونه ها حضور داشتند. بر این اساس، مطالعات نشان دادند که بستر دریای عمان برای باروری و رشد نانوپلانکتون های آهکی یک حوضه مناسب و غنی از مواد غذایی می باشد.

کلمات کلیدی

, نانوپلانکتون های آهکی, دریای عمان, منطقه گابریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050329,
author = {هادوی, فاطمه},
title = {معرفی نانوپلانکتون های آهکی دریای عمان(منطقه گابریک)},
booktitle = {سمینار تخصصی چینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوپلانکتون های آهکی، دریای عمان، منطقه گابریک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی نانوپلانکتون های آهکی دریای عمان(منطقه گابریک)
%A هادوی, فاطمه
%J سمینار تخصصی چینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]