اولین گردهمایی انجمن کواترنری ایران , 2013-11-20

عنوان : ( تاثیر بادهای مونسون شمال شرقی بر توزیع و فراوانی گونه Gephyrocapsa oceanica در رسوبات سطحی هولوسن شرق تنگه هرمز )

نویسندگان: فاطمه هادوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوکولیتوفورها در جمعیت های فیتوپلانکتونی اقیانوس ها نمایندگان مهمی برای تغییرات شرایط هیدروگرافی می باشند. به منظور بررسی ارتباط نانوپلانکتون ها و تغییرات شرایط اقیانوس شناسی، 48 نمونه از رسوبات سطحی شرق تنگه هرمز در زمستان سال 88 جمع آوری شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بررسی، کوکولیتوفورها به سرعت با تغییر در فراوانی و گسترش گونه ها به بادهای مونسون شمال شرقی پاسخ می دهند. در طی مونسون شمال شرقی گونه Gephyrocapsa oceanica فراوانترین گونه کوکولیتوفوری در شرق تنگه هرمز می باشد. بررسی های مذکور نشان دادند در طی بادهای مونسون شمال شرقی در زمستان، شرایط مساعد برای افزایش فراوانی و توسعه گونه G.oceanica فراهم شده و این گونه به افزایش مواد غذایی پاسخ مثبت می دهد.

کلمات کلیدی

, مونسون شمال شرقی, Gephyrocapsa oceanica , شرق تنگه هرمز, هولوسن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050331,
author = {هادوی, فاطمه},
title = {تاثیر بادهای مونسون شمال شرقی بر توزیع و فراوانی گونه Gephyrocapsa oceanica در رسوبات سطحی هولوسن شرق تنگه هرمز},
booktitle = {اولین گردهمایی انجمن کواترنری ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مونسون شمال شرقی، Gephyrocapsa oceanica ، شرق تنگه هرمز، هولوسن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بادهای مونسون شمال شرقی بر توزیع و فراوانی گونه Gephyrocapsa oceanica در رسوبات سطحی هولوسن شرق تنگه هرمز
%A هادوی, فاطمه
%J اولین گردهمایی انجمن کواترنری ایران
%D 2013

[Download]