هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی , 2015-08-09

عنوان : ( مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انباره سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهردازی مشهد )

نویسندگان: محسن کاهانی , علی آب سالان , علی قهرمانی , امید میلانی فرد , اعظم فیض نیا ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیران ارشد اجرایی شهرداری الکترونیک برای مدیریت اثربخش و کارآمد سازمان خود نیازمند دسترسی به موقع اطلاعات مرتبط، دقیق، بروز و خلاصه در تصمیم گیری ها هستند. سیستمهای اطلاعات مدیران ارشد اجرایی، نوع خاصی از سیستمهای اطلاعات هستند که از طریق ایجاد گزارشات هوش تجاری به مدیران این امکان را می دهند داده های درون سازمان خود را مورد پرس و جو قرار داده، درک و ارزیابی نمایند. دانش عملکردی فراهم شده از این گزارشات به مدیران در اتخاذ تصمیم های آگاهانه تر و موثرتر کمک می نماید. انباره داده که حاوی داده های جاری و تاریخی یکپارچه شده از منابع مختلف است نقش مهمی در ایجاد این نوع گزارشات ایفا می کند. در این مقاله رویکردی برای توسعه انباره داده به منظور ارایه گزارشات هوش تجاری در شهرداری مشهد ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت مبتنی بر اطلاعات , انباره داده , شهرداری الکترونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050360,
author = {کاهانی, محسن and آب سالان, علی and قهرمانی, علی and میلانی فرد, امید and فیض نیا, اعظم},
title = {مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انباره سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهردازی مشهد},
booktitle = {هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت مبتنی بر اطلاعات - انباره داده - شهرداری الکترونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انباره سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهردازی مشهد
%A کاهانی, محسن
%A آب سالان, علی
%A قهرمانی, علی
%A میلانی فرد, امید
%A فیض نیا, اعظم
%J هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
%D 2015

[Download]