مولوی پژوهی, دوره (5), شماره (10), سال (2011-6) , صفحات (117-139)

عنوان : ( مولوی و مغولان )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , علیرضا محمودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات آیینۀ اوضاع و احوال جامعه است؛ تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر ذهن بیدار شاعران و نویسندگان تأثیر می‌گذارد. حملۀ مغول به ایران که ویرانی شهرها و آبادی‌ها را در پی داشت؛ سبب خلا روحی و معنوی جامعه و رواج ناهنجاری‌های رفتاری و در هم ریختن ارزش‌های انسانی بسیاری گردید که انعکاس آن را در آثار شاعرانی چون: سیف فرغانی و عبید زاکانی و... می‌توان دید مولوی نیز با این حادثۀ تاریخی رو در رو بود، او با استفاده از روحیۀ عارفانه، سعی داشت به مردم روزگار خود آرامش بدهد و آنان را به زهد و معنویت فراخواند تا بهتر بتوانند مصائب روزگار خود را تحمل کنند. با تأمل در آثار او ، می‌توان نشانه‌هایی از بازتاب این فتنه و آشوب اجتماعی را پیدا کرد. این در حالی است که بسیاری از منتقدان، مولوی را متهّم می‌کنند که در جریان حملۀ مغول، مهر سکوت بر لب داشته و در احوال خوش عرفانی غرق بوده است. این مقاله بر آن است تا به بررسی تحلیل انعکاس حملۀ مغول در آثار و احوال مولوی بپردازد و نشان دهد که مولانا در برابر جامعه گذشته بی‌تفاوت نبوده است.

کلمات کلیدی

, مولوی, حملۀ مغول, دیدگاه‌ها, کرامات, کلمات مغولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050365,
author = {یاحقی, محمدجعفر and علیرضا محمودی},
title = {مولوی و مغولان},
journal = {مولوی پژوهی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {10},
month = {June},
issn = {2383-2401},
pages = {117--139},
numpages = {22},
keywords = {مولوی، حملۀ مغول، دیدگاه‌ها، کرامات، کلمات مغولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مولوی و مغولان
%A یاحقی, محمدجعفر
%A علیرضا محمودی
%J مولوی پژوهی
%@ 2383-2401
%D 2011

[Download]