مدیریت اسلامی, دوره (23), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (175-198)

عنوان : ( مبانی فقهی اولویت استخدامی ایثارگران )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد , حسین ناصری مقدم , قاسم عبیداوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کاوشی نوین در مبانی فقهی اولویتهای استخدامی ایثارگران

کلمات کلیدی

, فقه, اولویتهای استخدامی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050374,
author = {عبداللهی نژاد, کریم and ناصری مقدم, حسین and عبیداوی, قاسم},
title = {مبانی فقهی اولویت استخدامی ایثارگران},
journal = {مدیریت اسلامی},
year = {2016},
volume = {23},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-6980},
pages = {175--198},
numpages = {23},
keywords = {فقه; اولویتهای استخدامی; ایثارگران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی فقهی اولویت استخدامی ایثارگران
%A عبداللهی نژاد, کریم
%A ناصری مقدم, حسین
%A عبیداوی, قاسم
%J مدیریت اسلامی
%@ 2251-6980
%D 2016

[Download]