دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار , 2014-02-26

عنوان : ( تاثیر آموزش عالی بر کاهش مناقشات رودخانه های مرزی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی )

نویسندگان: آرزو احمدآبادی , ریحانه صالح آبادی , مجتبی بذرافشان مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر آموزش عالی بر کاهش مناقشات رودخانه های مرزی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی

کلمات کلیدی

, آموزش عالی, مناقشات رودخانه های مرزی, توسعه پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050409,
author = {احمدآبادی, آرزو and صالح آبادی, ریحانه and بذرافشان مقدم, مجتبی},
title = {تاثیر آموزش عالی بر کاهش مناقشات رودخانه های مرزی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی},
booktitle = {دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش عالی، مناقشات رودخانه های مرزی، توسعه پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر آموزش عالی بر کاهش مناقشات رودخانه های مرزی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی
%A احمدآبادی, آرزو
%A صالح آبادی, ریحانه
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%J دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار
%D 2014

[Download]