اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی میزان وابستگی آب شرب زونهای شهر مشهد به سد دوستی با شبیه¬سازی تخصیص منابع آب سطحی و زیر¬زمینی )

نویسندگان: منصوره آتشی , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، به مدل¬سازی کمی منابع آب سطحی و زیرزمینی تامین آب شرب شهر مشهد پرداخته شده¬است و میزان کسری آب شرب بر اساس منابع تامین سنجیده شده است. زون¬های فشاری از لحاظ تقاضای شرب و منابع تامین بررسی شده و بعد از یکپارچه¬سازی در محیط نرم-افزار MODSIM، مدل¬سازی شدند. و میزان کسری روزانه آب زونهای فشاری به تفکیک بر طبق مدل محاسبه شده است. در سال 1420 میزان کمبود روزانه آب در ساعات اوج مصرف در صورت استفاده از منابع وضع موجود برای شرب 36 درصد می¬باشد که با در نظر گرفتن کلیه طرح¬های توسعه و در حال اجرا این میزان به 28 درصد کاهش می¬یابد. متاسفانه کاهش نزولات جوی طی دو سال گذشته، سبب گردیده تا حجم آب ذخیره شده در سد دوستی دستخوش افت شدیدی شود. در این صورت چنانچه خشکسالی های شدید واقع شوند، وقوع بحران تامین آب شرب شهر مشهد متحمل خواهد بود. لذا سناریویی با احتمال آنکه نتوان از سد دوستی جهت تامین شرب شهر مشهد استفاده نمود تدوین شده است. در این صورت میزان کسری متوسط روزانه آب معادل 60 درصد خواهد بود. که بیشترین کسری آب بر اساس نحوه ی تخصیص های فعلی در زون فشاری H، با 100 درصد کسری و کمترین کسری 44 درصد در زون B خواهد بود.

کلمات کلیدی

, مدلسازی کمی منابع آب, MODSIM, سناریوهای مختلف تامین, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050481,
author = {آتشی, منصوره and خداشناس, سعیدرضا and داوری, کامران},
title = {بررسی میزان وابستگی آب شرب زونهای شهر مشهد به سد دوستی با شبیه¬سازی تخصیص منابع آب سطحی و زیر¬زمینی},
booktitle = {اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدلسازی کمی منابع آب، MODSIM، سناریوهای مختلف تامین، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان وابستگی آب شرب زونهای شهر مشهد به سد دوستی با شبیه¬سازی تخصیص منابع آب سطحی و زیر¬زمینی
%A آتشی, منصوره
%A خداشناس, سعیدرضا
%A داوری, کامران
%J اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]