تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (4), سال (2015-10) , صفحات (574-586)

عنوان : ( بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رُزماری (.Rosmarinus officinalis L) )

نویسندگان: رضا شاه حسینی , محمد مقدم , داود کیانی , روح اله منصوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رُزماری (Rosmarinus officinalis L.) گیاهی چندساله، دارویی، معطّر و متعلّق به خانواده نعناعیان (Lamiaceae) است. این گیاه به‌دلیل تنوّع کاربرد در طرّاحی فضای سبز و همچنین استفاده مواد مؤثره آن در صنایع مختلف نظیر دارویی، آرایشی- بهداشتی و غذایی مورد توجّه بسیار واقع شده است. این تحقیق به‌صورت دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملاّ تصادفی به‌منظور بررسی اثر غلظت¬های مختلف (0، 1000، 2000، 3000، 4000 و 5000 mgl-1) تنظیم¬کنندهای رشد ایندول¬بوتیریک¬اسید (IBA) و نفتالین¬استیک¬اسید (NAA) در چهار تکرار بر ریشه¬زایی قلمه¬های نیمه¬خشبی گیاه رُزماری انجام گرفت. قلمه¬های تیمار شده در زیر سیستم مه‌پاش نگهداری و درصد و کیفیّت ریشه¬زایی قلمه¬ها پس از گذشت 70 روز ارزیابی گردید. اثر سطوح مختلف تنظیم¬کننده¬های رشد مورد استفاده بر روی همه صفات مورد بررسی موثر (1%≤P) بود. بیشترین درصد ریشه¬زایی مربوط به تیمار NAA mgl-11000 (84%) و IBA mgl-15000 (66%) بود. نتایج حاصل از ارزیابی صفات کیفی در قلمه¬ها (تعداد، قطر، طول و وزن تر و خشک ریشه¬های تولیدی، وزن و طول گیاهچه حاصله، وزن تر و خشک ساقه و برگ) نشان داد که بهترین کیفیّت قلمه¬های تولیدی مربوط به تیمار mgl-14000 IBA بود.

کلمات کلیدی

, رُزماری, ریشه¬زایی, قلمه¬ نیمه¬خشبی, IBA و NAA.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050487,
author = {شاه حسینی, رضا and مقدم, محمد and داود کیانی and روح اله منصوری},
title = {بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رُزماری (.Rosmarinus officinalis L)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2015},
volume = {31},
number = {4},
month = {October},
issn = {1735-0905},
pages = {574--586},
numpages = {12},
keywords = {رُزماری، ریشه¬زایی، قلمه¬ نیمه¬خشبی، IBA و NAA.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رُزماری (.Rosmarinus officinalis L)
%A شاه حسینی, رضا
%A مقدم, محمد
%A داود کیانی
%A روح اله منصوری
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2015

[Download]