اولین همایش ملی خواندن , 2015-11-19

عنوان : ( واکاوی شاخص های کتاب های پرمراجعه در سال 1393 از دیدگاه خوانندگان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی )

نویسندگان: سید عباس مرجانی , مریم زبردست , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکاوی شاخص های کتاب های پرمراجعه در سال 1393 از دیدگاه خوانندگان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

کلمات کلیدی

, شاخص های کتاب های پرمراجعه, کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050499,
author = {سید عباس مرجانی and مریم زبردست and جباری نوقابی, مهدی},
title = {واکاوی شاخص های کتاب های پرمراجعه در سال 1393 از دیدگاه خوانندگان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی خواندن},
year = {2015},
location = {کردستان, ايران},
keywords = {شاخص های کتاب های پرمراجعه، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی شاخص های کتاب های پرمراجعه در سال 1393 از دیدگاه خوانندگان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
%A سید عباس مرجانی
%A مریم زبردست
%A جباری نوقابی, مهدی
%J اولین همایش ملی خواندن
%D 2015

[Download]