تربیت اسلامی, دوره (10), شماره (21), سال (2015-10) , صفحات (167-190)

عنوان : ( روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن )

نویسندگان: محمد داوودی , حسن شکراللهی , سیدجواد قندیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی روشهای آموزش توحید افعالی در قرآن است. توحید افعالی یکی از مراتب توحید است و مصادیق متعددی دارد که مهم‌ترین آنها توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در مالکیت است. این تحقیق که با استفاده از قواعد تفسیر انجام شده، نشان می‌دهد که برای آموزش مصادیق اصلی توحید افعالی در قرآن از روش‌های: مفروض گرفتن، القای مستقیم، توجه دادن به فطری بودن توحید افعالی، برانگیختن تفکر، استدلال، برانگیختن عواطف و احساسات، و ارائة نمونه‌های عینی و نقل سرگذشت‌های واقعی استفاده شده است.

کلمات کلیدی

روش آموزش؛ توحید افعالی؛ مفروض گرفتن؛ القای مستقیم؛ فطری بودن؛ تفکر؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052412,
author = {محمد داوودی and شکراللهی, حسن and قندیلی, سیدجواد},
title = {روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2015},
volume = {10},
number = {21},
month = {October},
issn = {1735-4536},
pages = {167--190},
numpages = {23},
keywords = {روش آموزش؛ توحید افعالی؛ مفروض گرفتن؛ القای مستقیم؛ فطری بودن؛ تفکر؛ استدلال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن
%A محمد داوودی
%A شکراللهی, حسن
%A قندیلی, سیدجواد
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2015

[Download]