هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2014-10-23

عنوان : ( بررسی سنگ های الترامافیک مافیک شمال - شرق سفید سنگ )

نویسندگان: هادی کریمی , سیدمسعود همام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه درشرق فریمان و در 51 کیلومتری شمال شرقی سفید سنگ واقع شده است. این مجموعه شامل سنگهای پیروکسن هورنبلند پیرودوتیت، کماتئیت، الیوین بازالت ، دیاباز وگابرو میباشد. با توجه به انواع بافتهای نامتعادل مشاهده در مقاطع میکروسکوپی این سنگها مانند الیوین اسکلتی و توخالی، پیروکسنهای کشیده، اسکلتی، دندریتی و سوزنی و همچنین با توجه به معیارهای زمینشناسی تعریف شده توسط IUGS در خصوص انواع سنگهای غنی از MgO نمونههای فرامافیک مافیک فریمان به ترتیب در ردیف – سنگهای کماتیتی، بازالتهای کماتئیتی و بازالتهای تولئیتی غنی از منیزیم قرار میگیرند.

کلمات کلیدی

, سفید سنگ, فرامافیک مافیک, کماتئیت, بافت نامتعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052413,
author = {کریمی, هادی and همام, سیدمسعود},
title = {بررسی سنگ های الترامافیک مافیک شمال - شرق سفید سنگ},
booktitle = {هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2014},
location = {اراک, ايران},
keywords = {سفید سنگ، فرامافیک مافیک، کماتئیت، بافت نامتعادل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سنگ های الترامافیک مافیک شمال - شرق سفید سنگ
%A کریمی, هادی
%A همام, سیدمسعود
%J هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2014

[Download]