همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , 2015-03-11

عنوان : ( بررسی سنگ های الترامافیک - مافیک شمال شرق سفید سنگ )

نویسندگان: هادی کریمی , سیدمسعود همام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از اوایل پرمین تا میانه تریاس به دلیل بسته شدن پالئوتتیس، افیولیتهای شمال )کوههای البرز( و شمال شرق )کوههای بینالود( ایران به وجود آمدند. منطقه مورد مطالعه که در قسمتی از افیولیتهای شمال شرق ایران قرار دارد شامل رخنمون پراکندهای از سنگهای الترامافیک- مافیک و میان لایههای رسوبی در شمال شرق سفید سنگ است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق و مقایسه آن با دادههای پیشین، تفسیر جدیدی از منطقه ارائه گردیده است. مشاهدات صحرایی، وجود MgO بالاتر از 11 ٪ و همچنین انواع بافتهای نامتعادل شامل الیوین اسکلتی و توخالی، پیروکسنهای کشیده، اسکلتی، دندریتی و سوزنی، الگوهای متفاوت REE و عنکبوتی، و همچنین معیارهای زمین شیمیایی تعریف شده توسط IUGS در خصوص انواع سنگهای آتشفشانی غنی از MgO ، مجموعهی سنگهای منطقه مورد مطالعه را که در بین افیولیتها قرار دارد، در ردیف کماتئیتها قرار میدهد. میزان دمای مذاب 1170 تا 1151 درجه سانتیگراد و نسبتهای عناصر ناسازگار نامتحرک مانند Nb/Th در برابر Zr/Y به نسبتهای دیده شده در بازالتهای مربوط به جایگاه دشتهای اقیانوسی ( OPB ( شباهت دارد. بر اساس این شواهد وجود کماتئیت در بین مجموعهی افیولیتی را میتوان بر اساس قطعات رانده شده Oceanic plateau بر روی حاشیه جنوبی قاره اوراسیا توجیه کرد. از مثالهایی دیگر در این باره میتوان به برخورد Caribbean Plateau با حاشیه شمال غرب آمریکای جنوبی اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, سفید سنگ, الترامافیک- مافیک, کماتیت, بافت نامتعادل,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052414,
author = {کریمی, هادی and همام, سیدمسعود},
title = {بررسی سنگ های الترامافیک - مافیک شمال شرق سفید سنگ},
booktitle = {همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سفید سنگ، الترامافیک- مافیک، کماتیت، بافت نامتعادل،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سنگ های الترامافیک - مافیک شمال شرق سفید سنگ
%A کریمی, هادی
%A همام, سیدمسعود
%J همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
%D 2015

[Download]