زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (6), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (143-164)

عنوان : ( بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی )

نویسندگان: امیر محمدیان , اعظم استاجی , شهلا شریفی , محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درد پدیده ای است که انسانها ان را در طول زندگی خود تجربه می کنند

کلمات کلیدی

, درد, بیان درد, فرایند, گروه اسمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052415,
author = {امیر محمدیان and استاجی, اعظم and شریفی, شهلا and پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-7233},
pages = {143--164},
numpages = {21},
keywords = {درد، بیان درد، فرایند، گروه اسمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی
%A امیر محمدیان
%A استاجی, اعظم
%A شریفی, شهلا
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2014

[Download]