ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2014-09-13

عنوان : ( ژئوشیمی و آلتراسیون سنگ های الترامافیک- مافیک شمال شرق سفید سنگ )

نویسندگان: هادی کریمی , سیدمسعود همام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه درشرق فریمان و در 51 کیلومتری شمال شرقی سفید سنگ واقع شده است. این مجموعه شامل سنگهای آمیگدالوئید بازالت، گابرو، ، دیاباز، پیروکسن هورنبلند پیرودوتیت، ورلیت میباشد. با توجه به انواع بافتهای نامتعادل مشاهده در مقاطع میکروسکوپی این سنگها مانند الیوین اسکلتی و توخالی، پیروکسن- های کشیده، اسکلتی، دندریتی و شاخهای و همچنین با توجه به در خصوص انواع IUGS معیارهای زمینشناسی تعریف شده توسط نمونههای فرامافیک– مافیک فریمان به ترتیب MgO سنگهای غنی از در ردیف سنگهای کماتیتی، پیکریتی و بازالتی قرار میگیرند. دگرسانیهای مشاهده شده در مقاطع کلریتی، سریسیتی و کربناتی میباشد.

کلمات کلیدی

, سفید سنگ, فرامافیک- مافیک, کماتیت, بافت نامتعادل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052416,
author = {کریمی, هادی and همام, سیدمسعود},
title = {ژئوشیمی و آلتراسیون سنگ های الترامافیک- مافیک شمال شرق سفید سنگ},
booktitle = {ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سفید سنگ، فرامافیک- مافیک، کماتیت، بافت نامتعادل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی و آلتراسیون سنگ های الترامافیک- مافیک شمال شرق سفید سنگ
%A کریمی, هادی
%A همام, سیدمسعود
%J ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2014

[Download]