آموزه های فقه مدنی, دوره (5), شماره (11), سال (2015-9) , صفحات (3-21)

عنوان : ( تحلیل و بررسی وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه )

نویسندگان: سید مصطفی محقق داماد , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , علی ساعتچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می‌آید و شفیع می‌تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملک نماید. گاه قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله‌ای انجام داده و مبیع را از مالکیت خویش خارج می‌نماید. حال سؤال این است که قبل از اعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله مزبور چگونه بوده و اعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریه عدم نفوذ نیز طرفدارانی دارد. در مورد تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیش گفته نیز باید گفت، در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اعمال حق شفعه صحیح می‌دانند، گروهی اعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانسته‌اند. دسته¬ی دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز، از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفته‌اند. جستار حاضر ضمن طرح نظرات مختلف و نقد و بررسی آن، به این نتیجه دست یافته که نظریه «وضعیت مراعی» راه حل مناسب‌تری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات مزبور است. ‌

کلمات کلیدی

, معاملات مشتری, اخذ به شفعه, بطلان, عدم قابلیت استناد, وضعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052432,
author = {سید مصطفی محقق داماد and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and علی ساعتچی},
title = {تحلیل و بررسی وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {11},
month = {September},
issn = {2251-936x},
pages = {3--21},
numpages = {18},
keywords = {معاملات مشتری، اخذ به شفعه، بطلان، عدم قابلیت استناد، وضعیت مراعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و بررسی وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه
%A سید مصطفی محقق داماد
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A علی ساعتچی
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2015

[Download]