تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (11), شماره (23), سال (2014-11) , صفحات (173-198)

عنوان : ( نقش اهل بیت(ع)درنقد و تبیین روایات کلامی عامه )

نویسندگان: رسول محمدجعفری , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بعد‌از رحلت پیامبر (ص)، جریان‌های فکری و کلامی متعدد و معارض با یکدیگر که بیشتر، از اهل سنت بودند، پدیدار شدند که در هر‌یک از آن‌ها، برای تبیین اندیشه‌ها، علاوه‌بر قرآن، به روایات نبوی (ص) استناد می‌شد. در‌اثنای این تکاپوها، برخی آیات، دچار تحریف معنوی شدند و روایات نیز دست‌خوش تحریف لفظی و تبیین ناصواب (تحریف معنوی) و‌یا گرفتار وضع شدند. اهل‌بیت (ع) در مواجهه با چنین روایاتی که دست‌مایه عقاید جریان‌های فکری و کلامی بودند، گاه مواضع تحریف روایات را آشکار می‏کردند، گاه با تبیین صحیح روایات، سوء‌برداشت‌ها را می‌زدودند و‌گاه با استناد به ادلّه عقلی و نقلی، جعلی‌بودن حدیث را نشان می‌دادند.

کلمات کلیدی

, روایات کلامی, اهل‌بیت (ع), اهل سنت, تحریف, تصحیح, جعل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052437,
author = {محمدجعفری, رسول and جلالی, مهدی},
title = {نقش اهل بیت(ع)درنقد و تبیین روایات کلامی عامه},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2014},
volume = {11},
number = {23},
month = {November},
issn = {2008-2681},
pages = {173--198},
numpages = {25},
keywords = {روایات کلامی، اهل‌بیت (ع)، اهل سنت، تحریف، تصحیح، جعل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش اهل بیت(ع)درنقد و تبیین روایات کلامی عامه
%A محمدجعفری, رسول
%A جلالی, مهدی
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2014

[Download]