کنفرانس ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری , 2015-10-22

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین¬لغزه و بررسی روش‌های مختلف در پیش-بینی پدیده¬ی زمین¬لغزه )

نویسندگان: مریم السادات حسینی , روزبه شاد , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه زمین¬لغزه یکی از مهم‌ترین بحران¬های طبیعی در جهان محسوب می¬گردد. افزایش تقاضای به‌کارگیری زمین و استفاده¬ی نامناسب از آن سبب تحریک شدن وقوع این پدیده خواهد شد. شناسایی مناطق مستعد زمین¬لغزه برای به حداقل رساندن تلفات جانی و مالی ضروری است .ازآنجاکه زمین‌لغزه هم در زمان گذشته و هم در زمان حال اتفاق افتاده و زمان و مکان وقوع آن مشخص می¬باشد، کلیدی برای پیش‌بینی‌ها و تصمیم¬گیری¬های آینده محسوب می¬گردد. در این رابطه شناخت زمین¬لغزه و تعیین فاکتورهای مؤثر بر آن، نقش مهمی را در تقابل با بحران¬های ناشی از این پدیده ایفا می¬کند. با توجه به اینکه، از طریق تجزیه‌وتحلیل‌های علمی پدیده¬های زمین‌لغزه¬، مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزه و حتی حوادث مشابه به آن را می¬توان ارزیابی و پیش¬بینی نمود و از طریق آماده‌سازی مناسب محیط، آسیب¬های آن را کاهش داد؛ شناخت پدیده مذکور و جلوگیری از وقوع آن به‌عنوان یکی از چالش¬های بزرگ (در مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزه) محسوب می¬گردد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی نحوه¬ی مدیریت بحران پدیده¬ی زمین¬لغزه است. بنابراین بدین منظور، ارزیابی روش‌های مختلف، نقش سیستم اطلاعات مکانی در تعیین پهنه¬بندی استعداد وقوع زمین¬لغزه و همچنین تعیین مؤثرترین پارامترها در وقوع پدیده¬ی مذکور، انجام می¬پذیرد.

کلمات کلیدی

, زمین¬لغزه, سیستم اطلاعات مکانی(GIS), عوامل مؤثر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052451,
author = {حسینی, مریم السادات and شاد, روزبه and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and مرجان قائمی},
title = {بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین¬لغزه و بررسی روش‌های مختلف در پیش-بینی پدیده¬ی زمین¬لغزه},
booktitle = {کنفرانس ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {زمین¬لغزه، سیستم اطلاعات مکانی(GIS)، عوامل مؤثر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین¬لغزه و بررسی روش‌های مختلف در پیش-بینی پدیده¬ی زمین¬لغزه
%A حسینی, مریم السادات
%A شاد, روزبه
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A مرجان قائمی
%J کنفرانس ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
%D 2015

[Download]