دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2015-08-27

عنوان : ( سنتز و بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 )

نویسندگان: فاطمه ملکی , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان جهان است. تا کنون روشهای مختلفی شامل جراحی، پرتودرمانی، شیمی درمانی، هورمون درمانی، ایمنی درمانی و درمان هدفمند (داروهایی که به طور خاص مانع رشد سلول سرطانی می شوند) برای درمان این بیماری استفاده شده است. هدف از این طرح بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی یک مشتق کومارینی به نام 8-ژرانیل اکسی کومارین بر سلول های سرطانی پروستات PC3 و سلول های طبیعی فیبروبلاست انسانی HDF در شرایط in vitro بود. ترکیب کمارینی سنتز شد و اثرات سمیت سلولی برای غلظت های مختلف در بازه های زمانی 24، 48 و 72 ساعت با روش اسپکتروفتومتری توسط ماده alamar blue و غلظتی از ترکیب که باعث مرگ نیمی از سلول ها می شود (IC50) محاسبه گردید. ارزیابی تیمار سلول های PC3 با ماده 8-ژرانیل اکسی کومارین در بازه های زمانی 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب مقادیرIC50 ر 01/70 ، 50/62 و μg/ml 21 و همچنین تیمار سلول های طبیعی HDF توسط این ماده در این بازه های زمانی اثر سمیت را نشان ندادند و و بیشترین میزان مرگ و میر سلولی 72 ساعت پس از تیمار در سلول های PC3 در غلظت μg/ml 21 گزارش شد. مقادیر IC50 بر روی سلول های PC3 در مقایسه با سلول های HDF نشان می دهد که ماده ی 8-ژرانیل اکسی کومارین می تواند بر سلول های سرطان پروستات اثرات ضدسرطانی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, سرطان پروستات, 8-ژرانیل اکسی کومارین, ترکیبات کومارینی, رده های سلولی PC3 و HDF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052454,
author = {ملکی, فاطمه and حمید صادقیان and بهرامی, احمدرضا and مقدم متین, مریم},
title = {سنتز و بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {سرطان پروستات، 8-ژرانیل اکسی کومارین، ترکیبات کومارینی، رده های سلولی PC3 و HDF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3
%A ملکی, فاطمه
%A حمید صادقیان
%A بهرامی, احمدرضا
%A مقدم متین, مریم
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
%D 2015

[Download]