نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2015-10-27

عنوان : ( لیپیدها و الکترولیت های سرم خون در سگ های مبتلا به لیشمانیوز احشایی با و بدون علایم بالینی )

نویسندگان: نسرین صداقت شریفی , محمد حیدرپور , جواد خوش نگاه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از سگ هایی که در مناطق اندمیک لیشمانیوز احشایی زندگی می کنند، با انگل لشمانیا اینفانتوم مواجه می شوند اما فقط تعداد کمی از آن ها به بیماری لیشمانیازیس احشایی مبتلا می شوند. مشخص گردیده که لیپیدهای پلاسما می توانند در تکامل یا حفظ پاسخ های ایمنی به لیشمانیوز احشایی نقش داشته باشند. به علاوه تغییر الکترولیت های خون به ویژه هیپوناترمی در مبتلایان به لیشمانیوز و الکترولیت های سدیم، پتاسیم و HDL و LDL ، احشایی گزارش شده است. بنابراین در مطالعه حاضر مقادیر تری گلیسرید، کلسترول کلر در سه گروه از سگ ها اندازه گیری گردید: 1- سگ های مبتلا به لیشمانیازیس بالینی که علائم بالینی را نشان داده و عفونت با لیشمانیا اینفانتوم در آن ها تائید شده است، 2- سگ های به ظاهر سالم و فاقد علائم بالینی که آلودگی با لیشمانیا اینفانتوم در آن ها تائید شده است، و 3- سگ های سالم، فاقد علائم بالینی و عاری از آلودگی با لیشمانیا. بر اساس نتایج به دست آمده، سگ های آلوده با لیشمانیا را در مقایسه با سگ های سالم نشان دادند. HDL و کاهش معنی دار LDL (شامل هر دو گروه با و بدون علائم بالینی) افزایش معنی دار را در مقایسه با سگ های آلوده بدون علائم بالینی و سگ های سالم نشان دادند. HDL سگ های آلوده با علائم بالینی کاهش معنی دار بنابراین می توان گفت که آلودگی با لیشمانیا می تواند باعث تغییر در لیپوپروتئین های خون شود و ممکن است ارتباطی بین تظاهرات بالینی لیشمانیا و مقادیرHDL سرم خون وجود داشته باشد.

کلمات کلیدی

, لشمانیوز احشایی, تظاهرات بالینی, لیپید, الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052503,
author = {صداقت شریفی, نسرین and حیدرپور, محمد and خوش نگاه, جواد},
title = {لیپیدها و الکترولیت های سرم خون در سگ های مبتلا به لیشمانیوز احشایی با و بدون علایم بالینی},
booktitle = {نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {لشمانیوز احشایی، تظاهرات بالینی، لیپید، الکترولیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لیپیدها و الکترولیت های سرم خون در سگ های مبتلا به لیشمانیوز احشایی با و بدون علایم بالینی
%A صداقت شریفی, نسرین
%A حیدرپور, محمد
%A خوش نگاه, جواد
%J نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2015

[Download]