نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2015-10-27

عنوان : ( گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ )

نویسندگان: آرزو دوستی امرودکی , جواد خوش نگاه , زهرا موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : لنفوم یا لنفوسارکوم،از جمله شایعترین تومورها در سگ ها و گربه ها و نیز شایعترین تومور هماتوپوتیک در سگ ها و گربه هاست.در تعریف ، به تکثیر و تزاید سلول هایلمفوییدی بدخیم در عقده های لمفاوی یا بافت های احشایی مثل کبد و طحال، لمفوم گفته میشود. این تومور در سگ عمدتا در سنین متوسط تا بالا( بین 5 تا 9 سال ) رخ میدهد ولی به ندرت در سنین کمتر نیز ایجاد میشود. گزارش درمانگاهی: یک قلاده سگ نر 3 ساله از نژاد سگ گله خراسان با علائم بی حالی ٬ بی اشتهایی و کاهش وزن به کلینیک دانشکده دامپزشکی مشهد ارجاع گردید .در معاینه بالینی بزرگی غدد لنفاوی و کمرنگ بودن مخاطات ناشی از کم خونی قابل توجه بود. درآزمایش خون کم خونی نورموسیتیک نورموکرومیک ،ترومبوسایتوپنی،لوکوسیتوز، لنفوسیتوز (با غالبیت سلول های لنفوبلاست) و حضور تعداد زیادی لنفوسیت های غیر طبیعی گزارش شد. در آزمایش سایتولوژی از غده لنفی پیش کتفی بیش از 50 ٪ لنفوبلاست مشاهده شد.در کالبدگشایی بیمار حضور توده بزرگی در قفسه صدری گزارش شد که از توده جدا شده، مقطع بافتی تهیه که در مطالعه میکروسکوپیک آن ، حضور سلول های لنفاوی و گلبول قرمز مشخص شد. علاوه بر این، در بررسی هیستوپاتولوژیک بافت های بدن شامل ریه ، کبد ، کلیه ، قلب، معده و عقده های لنفاوی نیز پرخونی، خونریزی و نفوذ سلول های لنفاوی توموری دیده شد. نتیجه گیری : با توجه به معاینه بالینی ، نتایج آزمایشگاهی و به دلیل نفوذ شدید سلول های لنفاوی به بافت های مختلف و وجود پلومورفیسم و خونریزی ، تومور از نوع بدخیم و مولتی سنتریک شناخته شد.

کلمات کلیدی

سگ ٬غدد لنفاوی ٬ لنفوسیتوز ٬ لنفوم چندکانونی(مولتی سنتریک)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052504,
author = {دوستی امرودکی, آرزو and خوش نگاه, جواد and موسوی, زهرا},
title = {گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ},
booktitle = {نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سگ ٬غدد لنفاوی ٬ لنفوسیتوز ٬ لنفوم چندکانونی(مولتی سنتریک)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ
%A دوستی امرودکی, آرزو
%A خوش نگاه, جواد
%A موسوی, زهرا
%J نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2015

[Download]