علوم زمین, ( ISI ), دوره (25), شماره (97), سال (2015-11) , صفحات (71-84)

عنوان : ( بررسی هیدروژئوشیمیایی آب مناطق مجاور پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از نمودارهای ترکیبی، نمایه های اشباع و نسبت های یونی )

نویسندگان: مریم تاج بخشیان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , ایرج اجلالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیدروژئوشیمی آب های سطحی و زیرزمینی راهنمای مناسبی برای تشخیص واکنش های انجام شده در آبخوان و همچنین شناسایی عوامل آلاینده طبیعی و انسان زاد مؤثر بر منابع آب است.١7نمونه آب برای بررسی کیفیت آب های زیرزمینی و سطحی موجود در منطقه پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، در شمال خاور شهر مشهد و در فاصله ۵٣ کیلومتری شهرستان سرخس مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, نسبت یونی, Wilcox, Schoeller, PHREEQC , Piper , هیدروژئوشیمی, پالایشگاه گاز هاشمی نژاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052518,
author = {تاج بخشیان, مریم and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and ایرج اجلالی},
title = {بررسی هیدروژئوشیمیایی آب مناطق مجاور پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از نمودارهای ترکیبی، نمایه های اشباع و نسبت های یونی},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {25},
number = {97},
month = {November},
issn = {1023-7429},
pages = {71--84},
numpages = {13},
keywords = {نسبت یونی، Wilcox، Schoeller، PHREEQC ، Piper ، هیدروژئوشیمی، پالایشگاه گاز هاشمی نژاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی هیدروژئوشیمیایی آب مناطق مجاور پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از نمودارهای ترکیبی، نمایه های اشباع و نسبت های یونی
%A تاج بخشیان, مریم
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A ایرج اجلالی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]