شاهنامه و پژوهش های آیینی , 2013-05-14

عنوان : ( فردوسی و شاهنامه در گذر تاریخ )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فردوسی و شاهنامه در گذر تاریخ (تا پایان دوره¬ی مغول) چکیده امروزه در حوزه¬ی فرهنگ ایران، ابرمرد ملی، فردوسی توسی است. بدون شک در حین جنگ فرهنگی ایرانیان و اعراب که در جبهه ی ایرانی آن، فعالینِ در نهضت شعوبیه قرار داشتند؛ نگارش شاهنامه¬ی منظوم با قدرت حماسه سرایی بی نظیر فردوسی، نقش تعیین کننده ای در عقب نشینی اعراب دست کم در حوزه ی زبان داشت. می دانیم که پس از فردوسی تا مدت ها بعد، ایران تحت سیطره ی سیاسی اعراب بود. اینک سوال این است که نگاه به فردوسی و اثر شگرفش شاهنامه - که در حوزه ی جنگ فرهنگی سلاح کارآمد ایرانیان بود - تا هنگام حضور سیاسی اعراب در ایران چگونه بود؟ آیا پس از سقوط آنان تغییری در مقام و موقعیت فردوسی در محافل سیاسی و اجتماعی دیده می شود؟این پژوهش برآن است تا از طریق شیوه ی گردآوری مطالب و تحلیل و برسی آن ها تا حد امکان به سوالات فوق پاسخ دهد.

کلمات کلیدی

, فردوسی, شاهنامه, سلجوقیان, ایلخانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052540,
author = {عباسی, جواد},
title = {فردوسی و شاهنامه در گذر تاریخ},
booktitle = {شاهنامه و پژوهش های آیینی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {فردوسی، شاهنامه، سلجوقیان، ایلخانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فردوسی و شاهنامه در گذر تاریخ
%A عباسی, جواد
%J شاهنامه و پژوهش های آیینی
%D 2013

[Download]