پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (3), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (121-141)

عنوان : ( اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری )

نویسندگان: علی رزاقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر افزودن ساکاروز به جیره با یا بدون دانه آفتابگردان آسیاب شده بر تخمیر و متابولیتهای خونی و عملکرد گاوهای اوایل شیردهی انجام شد. هشت راس گاو هلشتاین در یک طرح مربع لاتین 4*4 تکرار شده بصورت فاکتوریل 2*2 به جیره های آزمایشی شمل 1) با قند پایین 2) با قند پایین و 8% دانه آفتابگردان 3) با قند بالا و 4% ساکاروز و 4) با قند بالا و با دانه آفتابگردان و ساکاروز اختصاص داده شدند.نتایج نشان داد که جایگزینی دان ذرت با ساکاروز ممکن است غلظت چربی شیر و تولید شیر 4% را افزایش دهد.

کلمات کلیدی

ساکاروز دانه آفتابگردان چربی شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052541,
author = {رزاقی, علی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن},
title = {اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری},
journal = {پژوهش در نشخوارکنندگان},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-4253},
pages = {121--141},
numpages = {20},
keywords = {ساکاروز دانه آفتابگردان چربی شیر گاوشیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری
%A رزاقی, علی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهش در نشخوارکنندگان
%@ 2345-4253
%D 2015

[Download]