اندیشه قرآنی, دوره (1), شماره (1), سال (2014-8) , صفحات (53-79)

عنوان : ( بررسی زبانشناختی سوره نصر بر اساس نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , مژگان حبیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل و تفسیر سوره نصر بر اساس نظریه نقش گرای نظام مند هیلدی می پردازد.هدف از این مطالعه قرآن پژوهی با روش های نوین نوین زبان شناسی و معرفی این روش ها بای علاقمندان به تفسیر قرآن مجیدمی باشد.

کلمات کلیدی

, قرآن, سوره نصر, زبان عربی, زبانشناسی, نظریه نقش گرای نظام مند هیلدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052548,
author = {سیدی, سیدحسین and حبیبی, مژگان},
title = {بررسی زبانشناختی سوره نصر بر اساس نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی},
journal = {اندیشه قرآنی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {August},
issn = {****-0083},
pages = {53--79},
numpages = {26},
keywords = {قرآن، سوره نصر، زبان عربی، زبانشناسی، نظریه نقش گرای نظام مند هیلدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زبانشناختی سوره نصر بر اساس نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی
%A سیدی, سیدحسین
%A حبیبی, مژگان
%J اندیشه قرآنی
%@ ****-0083
%D 2014

[Download]