کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی , 2015-07-21

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر افزایش انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در یک محفظه باز مربعی )

نویسندگان: کامل میلانی شیروان , مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان جابجایی ترکیبی در محفظه باز پر شده از سیال پایه به روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. دیواره پایینی محفظه در شار حرارتی ثابت و دیواره بالایی آن در دمای سرد قرار گرفته است. دیواره‌های جانبی این محفظه عایق می‌باشند. سیال از دریچه ورودی بخش پایینی دیواره چپ وارد و از دریچه خروجی بالایی سمت راست محفظه خارج می‌شود. معادلات حاکم به روش حجم کنترل جبری شده‌ و توسط الگوریتم سیمپل بطور همزمان حل شده‌اند. هدف از اینکار بررسی راهکارهای افزایش انتقال حرارت در این محفظه بوده است. خطوط جریان، دما و عدد ناسلت به عنوان معیار انتقال حرارت از طریق حل عددی معادلات ناویراستوکس و معادله انرژی مدل شده‌ است. در این مقاله به بررسی پارامترهایی مانند عدد ریچاردسون، عدد هارتمن، کسر حجمی نانوذرات مس، عدد دارسی و قطر ذرات متخلخل بر روی میدان جریان و میزان انتقال حرارت پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که افزایش کسر حجمی نانوذرات مس باعث افزایش در میزان انتقال حرارت می‌شوند. همچنین افزایش عدد هارتمن و افزایش عدد ریچاردسون منجر به کاهش در میزان انتقال حرارت می‌شود.همچنین با افزایش عدد دارسی و کاهش قطر دانه بندی مواد متخلخل میزان اتقال حرارت افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, جابجایی ترکیبی, کسر حجمی نانوذرات, عدد هارتمن, چرخش دیواره گرم, عدد دارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052570,
author = {میلانی شیروان, کامل and ماموریان, مجتبی},
title = {بررسی عوامل موثر بر افزایش انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در یک محفظه باز مربعی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی},
year = {2015},
location = {استانبول, تركيه},
keywords = {جابجایی ترکیبی، کسر حجمی نانوذرات،عدد هارتمن،چرخش دیواره گرم، عدد دارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر افزایش انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در یک محفظه باز مربعی
%A میلانی شیروان, کامل
%A ماموریان, مجتبی
%J کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
%D 2015

[Download]