ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی , 2013-05-14

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تأثیر میدان مغناطیسی بر نیروی برشی در کمک فنر هوشمند حاوی نانو سیال MR )

نویسندگان: مجتبی ماموریان , هادی معروف , محمد مهدی اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیال هوشمند MR ترکیبی از نانو ذرات پارا و یا فرو مغناطیس است که در روغن هیدرولیک یا روغن سیلیکن همگن شده اند. اینگونه سیالات قادرند در میدان مغناطیسی جهت گیری نموده و به سرعت از فاز مایع به فاز نیمه جامد تغییر حالت دهند. سیال مغناطیسی ساخته شده در این تحقیق حاوی نانو ذرات مگنتیت ، هماتیت ، منگنز ، کبالت و روی در سیال پایه روغن هیدرولیک ده می باشد. توانایی این سیال در گسرتش حوضه کاربردی خود در آینده پذیرفته شده است به طوری که در حال حاضر در صنایع مختلف (خودرو سازی، پزشکی، نظامی و ...) استفاده می شود. کمک فنرهای مغناطیسی نسل جدیدی از کمک فنرها می باشند که با استفاده از سیال هوشمند MR در آن ها امکان کاهش نوسانات بدلیل افزایش نیروی برشی سیال هوشمند به میزان قابل توجهی میسر می گردد. به منظور مطالعه این اثر، دستگاهی با استفاده از کمک فنر خودرو سمند طراحی و ساخته شد. داده های حاصل از آزمایش ها نشان داد که افزایش میدان مغناطیسی سبب افزایش نیروی برشی در کمک فنرهای هیدرولیک معمولی و هوشمند می گردد.

کلمات کلیدی

, نانو سیال هوشمند MR", "نیروی برشی", "کمک فنر", "میدان مغناطیسی"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052577,
author = {ماموریان, مجتبی and معروف, هادی and محمد مهدی اجتهادی},
title = {بررسی آزمایشگاهی تأثیر میدان مغناطیسی بر نیروی برشی در کمک فنر هوشمند حاوی نانو سیال MR},
booktitle = {ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی},
year = {2013},
location = {تنکابن, ايران},
keywords = {نانو سیال هوشمند MR"،"نیروی برشی"،"کمک فنر"،"میدان مغناطیسی"},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی تأثیر میدان مغناطیسی بر نیروی برشی در کمک فنر هوشمند حاوی نانو سیال MR
%A ماموریان, مجتبی
%A معروف, هادی
%A محمد مهدی اجتهادی
%J ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
%D 2013

[Download]