اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , 2013-02-28

عنوان : ( مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W )

نویسندگان: حسین پارسا صدر , حسین محمدزاده , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در طراحی و احداث سد‌‌های خاکی بررسی کنترل نشت آب از پی و بدنه سد به منظور تأمین پایداری و جلوگیری از پدیده رگاب و اتلاف آب می باشد. در این مقاله از روش اجزاء محدود که کاربرد وسیعی در مطالعات جریان سیال در محیط متخلخل دارد استفاده شده است. با توجه به آبگیری سد مخزنی روداب سبزوار در طول سال و بررسی تراز آب در ماه های مختلف، مدل نشت به صورت عددی متناسب با شرایط مختلف در حالت اشباع و غیر اشباع، با استفاده از نرم افزار Seep/W از بسته نرم‌افزاری GeoStudio 2007 شبیه سازی شده است. مقدار نشت سالانه از پی و بدنه سد روداب سبزوار برابر 98880 متر‌‌مکعب برآورد شد که بیشترین میزان نشت مربوط به ماه‌‌های فروردین و اردیبهشت می‌باشد.

کلمات کلیدی

, نشت, سد خاکی روداب سبزوار, نرم‌افزار Seep/W
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052583,
author = {پارسا صدر, حسین and محمدزاده, حسین and اخترپور, علی},
title = {مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی فلات ایران},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {نشت، سد خاکی روداب سبزوار، نرم‌افزار Seep/W},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W
%A پارسا صدر, حسین
%A محمدزاده, حسین
%A اخترپور, علی
%J اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
%D 2013

[Download]