آموزه های فقه مدنی, سال (2016-9)

عنوان : ( بازخوانی فقهی- حقوقی شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه )

نویسندگان: سیاوش گودرزی , محمدرضا علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بازخوانی شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه می پردازد.

کلمات کلیدی

, مفاوضه, اعمال, وجوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052588,
author = {گودرزی, سیاوش and علمی سولا, محمدرضا},
title = {بازخوانی فقهی- حقوقی شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2016},
month = {September},
issn = {2251-936x},
keywords = {مفاوضه، اعمال، وجوه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی فقهی- حقوقی شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه
%A گودرزی, سیاوش
%A علمی سولا, محمدرضا
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2016

[Download]