ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز فضای سبز شهری (گلکاری و چمنکاریهای) بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران )

نویسندگان: علی لشکری , مهدی راستگو , مهدی مین باشی معینی , رضا قربانی , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی علف های هرز فضای سبز شهری شهر تهران ( چمنکاری ها و گلکاری ها) در 37 بوستان غیر جنگلی در 22 منطقه شهر تهران در تابستان سال 1393 انجام شد. پارامترهای .فراوانی (F)، یکنواختی (U)، میانگین تراکم (MDF) و (MOFD) پس از جمع آوری اطلاعات گردآوری شدند و در نهایت نقشه پراکنش علف های هرز بر روی نقشه شهر تهران تهیه گردید. نتایج نشان داد 54 گونه علف هرز متعلق به 19 خانواده موجب خسارت به چمنکاری ها در سطح شهر تهران می گردد.بیشترین علف های هرز چمن متعلق به دو خانواده گندمیان (Poaceae) و مرکبان (Asteraceae) بود. بیشترین تراکم را در بین علف های هرز پهن برگ و باریک برگ به ترتیب متعلق به دو علف هرز قاصدک ((Taraxacum officinale و پنجه مرغی (Cynodon dactylon) بود. همچنین 47 گونه علف هرز متعلق به 20 خانواده گیاهی در گلکاری های بوستانها مورد شناسایی قرار گرفتند. بیشتر علف های هرز گلکاری ها متعلق به دو خانواده گندمیان (Poaceae) و مرکبان (Asteraceae) بودند. بیشترین تراکم جمعیت علف های هرز در گلکاری ها متعلق به علف هفت بند (Polygonum avicular) بود. همچنین نتایج بررسی ها توزیع و تنوع متفاوت پراکنش گونه ها را در مناطق مختلف شهری تهران را نشان داد.

کلمات کلیدی

, بوستانها, چمن کاری, نقشه علف های هرز, گلکاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052596,
author = {لشکری, علی and راستگو, مهدی and مهدی مین باشی معینی and قربانی, رضا and قنبری, علی},
title = {بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز فضای سبز شهری (گلکاری و چمنکاریهای) بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران},
booktitle = {ششمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بوستانها، چمن کاری، نقشه علف های هرز، گلکاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز فضای سبز شهری (گلکاری و چمنکاریهای) بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران
%A لشکری, علی
%A راستگو, مهدی
%A مهدی مین باشی معینی
%A قربانی, رضا
%A قنبری, علی
%J ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2015

[Download]