پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان, دوره (31), شماره (3), سال (2015-10) , صفحات (83-94)

عنوان : ( استفاده از بقایای ریز مهره‌داران در بازسازی اقلیم دیرینه اواخر کواترنر (هولوسن)، شرق ایران )

نویسندگان: نرگس هاشمی , علیرضا عاشوری , منصور علی آبادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه بقایای ریز مهره‌داران مناطق شرقی ایران با توجه به رسوبات کواترنر کمتر و تفاوت جغرافیای زیستی آنها با نواحی غربی و شمال غربی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . مطالعه دیرینه جغرافیای زیستی و بررسی تغییرات اقلیمی کواترنر بر روی مجموعه‌های جانوری شرق و شمال شرق ایران منجر به شناسایی بقایای استخوانی و دندانی گونه Tatera indica از رسوبات اواسط تا اواخر هولوسن نواحی کنار صندل جیرفت (اوایل هولوسن) و تپه نادری مشهد (اواخر هولوسن) گردید. یافتن این بقایا در ناحیه تپه نادری مشهد حاکی از تغییرات اقلیمی شدیدی در این بخش از کشور می‌باشد، زیرا این گونه در حال حاضر در مناطق شمال شرقی ایران یافت نمی‌شود و این در حالی است که تراکم بقایای یافت شده در جیرفت فراوان بود. این گونه نسبت به سرما بسیارحساس بوده و به جز سرما با سایر شرایط اکولوژیکی قابلیت سازش پذیری دارد. علاوه بر جیرفت، مدارک به دست آمده از زیای این جانور در سایر مناطق نیمه جنوبی کشور نشان می‌دهد که از حدود ده هزارسال پیش و از زمان آغار هولوسن تا کنون و همزمان با گرم شدن تدریجی هوا، تغییراتی در انتشار اصلی این گونه در این بخش از ایران به وجود نیامده است که این امر می‌تواند حاکی از پایداری و مقاوم بودن این جانوران به‌ویژه در برابر شرایط گرم باشد.

کلمات کلیدی

دیرینه جغرافیای زیستی; دیرینه اقلیم‌شناسی; کواترنر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052610,
author = {هاشمی, نرگس and عاشوری, علیرضا and علی آبادیان, منصور},
title = {استفاده از بقایای ریز مهره‌داران در بازسازی اقلیم دیرینه اواخر کواترنر (هولوسن)، شرق ایران},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان},
year = {2015},
volume = {31},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-8788},
pages = {83--94},
numpages = {11},
keywords = {دیرینه جغرافیای زیستی; دیرینه اقلیم‌شناسی; کواترنر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از بقایای ریز مهره‌داران در بازسازی اقلیم دیرینه اواخر کواترنر (هولوسن)، شرق ایران
%A هاشمی, نرگس
%A عاشوری, علیرضا
%A علی آبادیان, منصور
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان
%@ 2008-8788
%D 2015

[Download]