علوم زمین-Ulum-i Zamin, ( ISI ), دوره (24), شماره (95), سال (2015-6) , صفحات (121-134)

عنوان : ( معرفی گونه (Blumenbach, 1805) Palorbitolina lenticularis، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی­های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه­ داغ، شمال خاور ایران )

نویسندگان: مرتضی طاهرپور خلیل آباد , سید حمید وزیری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان خانواده اربیتولینیده، تاکسون (Blumenbach, 1805) Palorbitolina lenticularis از مهم‌ترین زیای رخساره‌‌‌‌ای در نهشته کم ژرفای حوضه تتیس در زمان بارمین پسین- آپتین پیشین است. این تاکسون، جزء گونه­ های یوری‌توپیک (توانایی سازگاری در شرایط مختلف محیطی و دارای گستردگی جهانی) است. در این مطالعه سعی بر آن شد تا با اندازه‌گیری قطر حجره جنینی و میزان ستبرای پوسته (پارامترهای زیستی) در نمونه­ های مورد بررسی، میزان این تغییرات در نمونه­ های شناسایی شده از این تاکسون در سه برش چینه‌شناسی به ترتیب در خاور، مرکز و باختر حوضه رسوبی کپه ­داغ تعیین شود. از نتایج به دست آمده چنین بر می­آید که میزان ستبرای پوسته در نمونه­ های مورد بررسی، بستگی به ژرفایی که موجود در زمان حیات در آن می­زیسته است داشته باشد. همچنین، با گذشت زمان، اندازه دستگاه جنینی نیز افزایش نشان می ­دهد.

کلمات کلیدی

, Palorbitolina lenticularis, حوضه تتیس, بارمین- آپتین, پارامترهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052611,
author = {مرتضی طاهرپور خلیل آباد and سید حمید وزیری and عاشوری, علیرضا},
title = {معرفی گونه (Blumenbach, 1805) Palorbitolina lenticularis، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی­های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه­ داغ، شمال خاور ایران},
journal = {علوم زمین-Ulum-i Zamin},
year = {2015},
volume = {24},
number = {95},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {121--134},
numpages = {13},
keywords = {Palorbitolina lenticularis، حوضه تتیس، بارمین- آپتین، پارامترهای زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی گونه (Blumenbach, 1805) Palorbitolina lenticularis، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی­های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه­ داغ، شمال خاور ایران
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%A سید حمید وزیری
%A عاشوری, علیرضا
%J علوم زمین-Ulum-i Zamin
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]