چهارمین همایش ملی زعفران , 2015-11-04

عنوان : ( مطالعه خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر مدیریت تغذیه و وزن بنه مادری )

نویسندگان: مهتاب گلزاری جهان آباد , محمد علی بهدانی , سرور خرم دل , محمد حسن سیاری زهان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد کود‌های زیستی و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی گیاه زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در فضای باز دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال‏¬های 1393 و 1394 انجام شد. فاکتورها شامل بیوآمینو پالیس (3 لیتر در هکتار)، اسید هیومیک (200 میلی‌گرم بر لیتر)، یارامیلاکمپلکس (50 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (بدون مصرف کود) و سه وزن بنه مادری (6-4، 9-7 و 12- 10گرم) بود. نتایج تجزیه داده¬ها نشان داد که اثر ساده کودهای مختلف بر تعداد برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، تعداد بنه دختری، وزن تر بنه‏ مادری زعفران معنی¬دار (01/0≥p) بود. اثر ساده وزن بنه مادری بر تعداد برگ، طول برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، تعداد بنه دختری، وزن بنه دختری، وزن خشک بنه دختری، قطر بنه مادری، وزن تر بنه مادری، وزن خشک بنه مادری، وزن تر فلس، وزن خشک فلس معنی¬دار (01/0≥p) بود. فاکتورهای کمی زعفران تحت تاثیر متقابل وزن بنه و تیمار کودی قرار نگرفتند. اگر چه حداکثر تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ و تعداد بنه دختری در تیمار اسید هیومیک و وزن بنه مادری 12-10 گرم حاصل شد.

کلمات کلیدی

, بیو آمینوپالیس, اسید هیومیک, یارامیلا کمپلکس, کود زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052618,
author = {مهتاب گلزاری جهان آباد and محمد علی بهدانی and خرم دل, سرور and محمد حسن سیاری زهان},
title = {مطالعه خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر مدیریت تغذیه و وزن بنه مادری},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زعفران},
year = {2015},
location = {قائن, ايران},
keywords = {بیو آمینوپالیس، اسید هیومیک، یارامیلا کمپلکس،کود زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر مدیریت تغذیه و وزن بنه مادری
%A مهتاب گلزاری جهان آباد
%A محمد علی بهدانی
%A خرم دل, سرور
%A محمد حسن سیاری زهان
%J چهارمین همایش ملی زعفران
%D 2015

[Download]