چهارمین همایش ملی زعفران , 2015-11-04

عنوان : ( مطالعه خصوصیات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر انواع کودهای زیستی )

نویسندگان: مهتاب گلزاری جهان آباد , محمد علی بهدانی , سرور خرم دل , محمد حسن سیاری زهان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد کود‌های زیستی بر مقدار ماده موثره کروسین، پیکروکروسین و سافرانال گیاه زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در فضای باز دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال‏¬های 1393 و 1394 انجام شد. فاکتورها شامل بیوآمینو پالیس (3 لیتر در هکتار)، اسید هیومیک (200 میلی‌گرم بر لیتر)، یارامیلاکمپلکس (50 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (بدون مصرف کود) بود. نتایج تجزیه داده¬ها نشان داد که اثر کودهای مختلف بر میزان پیکروکروسین، سافرانال و کروسین زعفران معنی¬دار (01/0≥p) بود. بالاترین خصوصیات کیفی زعفران شامل محتوی پیکروکروسین، کروسین و سافرانال برای کاربرد بیو آمینوپالیس به ترتیب با 41/87، 250، 48/32 بدست آمد. نتایج این تحقیق به استفاده بیشتر از کود‏های زیستی در جهت حصول عملکرد بیشتر گیاه زعفران تاکید می‏کند. بدین¬ترتیب، با مصرف کودهای زیستی می‌توان علاوه بر کاهش آلودگی¬های زیست محیطی از طریق کاهش مصرف کودهای شیمیایی که گامی مهم در راستای دستیابی به اصول کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی¬های زیست محیطی محسوب می¬شود، موجب بهبود کیفی خصوصیات زراعی زعفران شد.

کلمات کلیدی

, بیو آمینوپالیس, سافرانال, پیکروکروسین, کروسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052619,
author = {مهتاب گلزاری جهان آباد and محمد علی بهدانی and خرم دل, سرور and محمد حسن سیاری زهان},
title = {مطالعه خصوصیات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر انواع کودهای زیستی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زعفران},
year = {2015},
location = {قائن, ايران},
keywords = {بیو آمینوپالیس، سافرانال، پیکروکروسین، کروسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خصوصیات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر انواع کودهای زیستی
%A مهتاب گلزاری جهان آباد
%A محمد علی بهدانی
%A خرم دل, سرور
%A محمد حسن سیاری زهان
%J چهارمین همایش ملی زعفران
%D 2015

[Download]