چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران , 2015-09-02

عنوان : ( بررسی خواص الکترونی و اپتیکی ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اولیه )

نویسندگان: سیده رقیه حسینی , محمود رضائی رکن آبادی , شعبان رضا قربانی , سید محسن مدرسی سریزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پژوهش خواص الکترونی و اپتیکی ژرمنن در حضور و عدم حضور میدان الکتریکی خارجی با استفاده از محاسبات اصول اولیه بررسی شده است. محاسبات نشان می‌دهند که در غیاب میدان الکتریکی گاف انرژی صفر است و با افزایش میدان گاف نواری در آن نیز افزایش می‌یابد. بررسی خواص اپتیکی نشان می‌دهند که نتایجε(ω) بشدت به جهت قطبش نور بستگی دارد. همچنین طیف جذبی ژرمنن در انرژی ev85/1 دارای یک پیک که ناشی از گذار حالت‌های π به*π در نقطه M و در انرژی ev5/4-4دارای یک پیک بلند که ناشی از گذار حالت‌های σ به*σ در نقطهΓ است. افزایش میدان الکتریکی باعث کاهش ضریب شکست ژرمنن می شود.

کلمات کلیدی

خواص الکترونی; خواص اپتیکی; ژرمنن; محاسبات اصول اولیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052634,
author = {حسینی, سیده رقیه and رضائی رکن آبادی, محمود and قربانی, شعبان رضا and مدرسی سریزدی, سید محسن},
title = {بررسی خواص الکترونی و اپتیکی ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اولیه},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {خواص الکترونی; خواص اپتیکی; ژرمنن; محاسبات اصول اولیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص الکترونی و اپتیکی ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اولیه
%A حسینی, سیده رقیه
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A قربانی, شعبان رضا
%A مدرسی سریزدی, سید محسن
%J چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
%D 2015

[Download]