فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (11), سال (2016-2) , صفحات (203-214)

عنوان : ( بهبود عملکرد توربین بادی عمود محور با استفاده از تغییر مقاطع J شکل )

نویسندگان: مهدی زمانی , محمد جواد مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، عملکرد یک توربین بادی محور عمودی پره‏ مستقیم نوع داریوس با استفاده از پره‌های J شکل مورد بررسی قرار می‏گیرد. پره‌های J شکل به دلیل بهره‌گیری هم‌زمان از نیروهای برآ و پسا در سرعت‌های باد پایین عملکرد بهتری ارائه می‌دهند، از این رو پیش‌بینی می‌شود که استفاده از این پره‌ها گشتاور راه‌اندازی توربین را تا حد قابل قبولی تقویت و توان خروجی را بهبود بخشد. هدف اصلی در این پژوهش، یافتن مقطع J شکل بهینه برای دستیابی به بهترین منحنی عملکرد توربین است. به همین منظور شبیه‏سازی عددی روی یک توربین بادی محور عمودی با ظرفیت 3 کیلووات با پره‌های مختلف J شکل انجام شده است. این پره‌ها از مقاطع J شکل با حذف ناقص سمت فشار ایرفویل غیرمتقارن Du 06-W-200 ایجاد می‌شوند. جهت شبیه‏سازی، از نرم‏افزار منبع‏باز اوپن‌فوم بهره گرفته شده است. مشاهده شد که حالت بهینه برای مقاطع J شکل، با حذف سمت فشار از محل بیشینه ضخامت ایرفویل مرجع ایجاد می‌شود و بیش‌ترین توان خروجی با استفاده از این مقطع بدست می‌آید. نتایج نشان می‌دهند که استفاده از مقطع J شکل مشکل راه‌اندازی خودکار توربین را با تقویت گشتاور راه‌اندازی، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بهبود می‌بخشد. همچنین ارتعاشات و تنش‌های وارده بر مجموعه یاتاقان‌ها و محور دوران روتور با استفاده از مقطع J شکل کاهش می‌یابد و جریان حول توربین پایدارتر می‌شود.

کلمات کلیدی

, توربین بادی محور عمودی, پره J شکل, گشتاور راه‌اندازی, حل عددی, بهبود عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052635,
author = {زمانی, مهدی and مغربی, محمد جواد},
title = {بهبود عملکرد توربین بادی عمود محور با استفاده از تغییر مقاطع J شکل},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2016},
volume = {15},
number = {11},
month = {February},
issn = {****-0011},
pages = {203--214},
numpages = {11},
keywords = {توربین بادی محور عمودی، پره J شکل، گشتاور راه‌اندازی، حل عددی، بهبود عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود عملکرد توربین بادی عمود محور با استفاده از تغییر مقاطع J شکل
%A زمانی, مهدی
%A مغربی, محمد جواد
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2016

[Download]