دومین کنگره ملی داروهای گیاهی و سومین همایش منطقه ای گیاهان دارویی معطر , 2015-10-28

عنوان : ( بررسی گیاه دارویی سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) با تاکید بر عمده ترین ترکیبات شیمیایی و اثرات فارماکولوژیکی آن )

نویسندگان: حجت اقبال , عبدالله قاسمی پیربلوطی , محمد مقدم , سمانه اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنبل الطیب گیاهی بیهمتاست با ساقههای تو خالی شیاردار و برگ های سبز دندانهدار که در اروپای غربی تاریتچه طولانی مصرف به عنوان آرامبتش و خواب آور دارد. و به صورت استعما خارجی جهت بریدگیها، زخمها و آکنه به کار میرود. کاربردهای این گیاه در طب سنتی چین شامل درمان سردرد، بی حسی ناشی از بیماریهای رماتیسمی، رماخوردگی، مشکلات قاعدگی، کوفتگی و ضرب دیدگی می باشد. طیفی از مواد مؤثر فعا شامل منوترپنها، والپوتریاتها و سکوئیترپنها احتمالاً مسئو آثار بالینی این گیاه میباشند. تصور میشود اسید والرنیک که یکی از ترکیبات سسکوئیترپن موجود در سنبل الطیب است از طریق مهار شکستن گاماآمینوبوتیریک اسید باعث ایجاد اثرات آرام بتشی میشود، بطوری که در این مورد سنبل الطیب به خوبی اثر میگذارد و عوارض جانبی آن خفی است و در اکثر موارد خودبتود برطرف میشود. گزارشهای موردی در رابطه با صدمات کبدی سنبل الطیب در مواقعی که همراه با ماده دیگری استفاده شده وجود دارد. در شواهد داستان گونه مبنی بر خودکشی با این گیاه موارد مرگ گزارش نشده است و پیگیری طولانی مدت برای صدمات کبدی در تعدادی از این بیماران ناهنجاری کبدی نشان نداد. شناسنامه مثبت ایمن و مؤثر بودن آن در درمان بی خوابی باعث معروفیت سنبل الطیب شده است.

کلمات کلیدی

, اسیدوالرنیک, والپوتریاتها, منوترپن ها, سسکوئیترپنها, ضد اضطراب, خواب آور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052646,
author = {حجت اقبال and عبدالله قاسمی پیربلوطی and مقدم, محمد and سمانه اسدی},
title = {بررسی گیاه دارویی سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) با تاکید بر عمده ترین ترکیبات شیمیایی و اثرات فارماکولوژیکی آن},
booktitle = {دومین کنگره ملی داروهای گیاهی و سومین همایش منطقه ای گیاهان دارویی معطر},
year = {2015},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {اسیدوالرنیک، والپوتریاتها، منوترپن ها، سسکوئیترپنها، ضد اضطراب، خواب آور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی گیاه دارویی سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) با تاکید بر عمده ترین ترکیبات شیمیایی و اثرات فارماکولوژیکی آن
%A حجت اقبال
%A عبدالله قاسمی پیربلوطی
%A مقدم, محمد
%A سمانه اسدی
%J دومین کنگره ملی داروهای گیاهی و سومین همایش منطقه ای گیاهان دارویی معطر
%D 2015

[Download]