مطالعات اجتماعی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2013-3) , صفحات (180-198)

عنوان : ( پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع) )

نویسندگان: علی یوسفی , غلامرضا صدیق اورعی , علیرضا کهنسال , فهیمه مکری زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیارت دیدار خودخواستة اماکن مقدس است که ابعاد عینی و ذهنی دارد؛ بعد عینی زیارت متضمن نهادمندی و توجیه مندی است. در حالی که نهادمندی زیارت حاصل انجام مکرر عمل زیارت در چارچوب آداب و احکام معین مذهبی است، توجیه مندی زیارت عمدتاً شامل مجموعة احادیث و روایاتی است که در فضیلت و ثواب زیارت نقل شده و از طریق فرآیندهای پرورش و یادگیری اجتماعی زیارت را توجیه پذیر می کند.

کلمات کلیدی

, زیارت, امام رضا (ع)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052666,
author = {یوسفی, علی and صدیق اورعی, غلامرضا and کهنسال, علیرضا and مکری زاده, فهیمه},
title = {پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع)},
journal = {مطالعات اجتماعی ایران},
year = {2013},
volume = {6},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-3653},
pages = {180--198},
numpages = {18},
keywords = {زیارت، امام رضا (ع)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع)
%A یوسفی, علی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A کهنسال, علیرضا
%A مکری زاده, فهیمه
%J مطالعات اجتماعی ایران
%@ 2008-3653
%D 2013

[Download]