اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( ارزیابی تاثیر عمل آوری و نمک های مختلف بر مقاومت فشاری تک محوری خاکهای ریزدانه )

نویسندگان: قاسم پناهی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مناطق ایران به¬ویژه نواحی مرکزی و جنوبی، نمک¬های محلول به میزان قابل توجهی در خاک یافت می¬شوند که در ساختمان و مقاومت خاک تاثیر¬گذارند. از جمله این نمک¬ها میتوان به نمک-های کلردار اشاره کرد که به طور طبیعی در خاک نواحی گرمسیری وجود دارند. این نمک¬ها از طریق ایجاد پیوند ضعیف یونی، طی پدیده آبشستگی به سرعت شکسته شده و موجب کاهش مقاومت و افزایش نشست خاک می¬شود. در این پژوهش تاثیر دو نمک سدیم¬کلرید و کلسیم¬کلرید بر مقاومت فشاری تک محوری، در سه درصد مختلف جرمی با سه رطوبت مختلف طی سه دوره عمل¬آوری مورد بررسی قرار می¬گیرد. نتایج نشان داد که نمک سدیم کلرید چسبندگی خاک را کاهش و نمک کلسیم کلرید چسبندگی خاک را افزایش می-دهد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه‌ها : خاک ریز¬دانه, سدیم¬کلرید, کلسیم¬کلرید, چسبندگی, عمل¬آوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052682,
author = {پناهی, قاسم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {ارزیابی تاثیر عمل آوری و نمک های مختلف بر مقاومت فشاری تک محوری خاکهای ریزدانه},
booktitle = {اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلید واژه‌ها : خاک ریز¬دانه، سدیم¬کلرید، کلسیم¬کلرید، چسبندگی، عمل¬آوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر عمل آوری و نمک های مختلف بر مقاومت فشاری تک محوری خاکهای ریزدانه
%A پناهی, قاسم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]