معرفت فرهنگی اجتماعی, دوره (5), شماره (2), سال (2014-6) , صفحات (93-106)

عنوان : ( تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پی تعرض به احکام اسلامی زنان و خانواده، علّامه طباطبائی این هنجارها را تبیین کرد. این مقاله فرایند پیدایش بخشی از هنجارهای خانواده را طبق دیدگاه علّامه مطرح می کند.

کلمات کلیدی

, هنجارهای اسلامی, خانواده, المیزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052683,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان},
journal = {معرفت فرهنگی اجتماعی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-8582},
pages = {93--106},
numpages = {13},
keywords = {هنجارهای اسلامی، خانواده، المیزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J معرفت فرهنگی اجتماعی
%@ 2008-8582
%D 2014

[Download]