اولین همایش سالانه کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد: راهکارهای اطلاع رسانی در کتابخانه های دانشگاهی , 1999-06-15

عنوان : ( فعالیتهای اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده مهندسی و ایجاد صفحه اینترنی مشهد )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتابخانه های دانشگاهی به عنوان مراکزی که اطلاعات را گردآوری می کنند نقش مهمی در اطلاع رسانی خواهند داشت به این صورت که از طریق سازماندهی، تهیه فهرستها، نمایه ها، و منابعی از این قبیل آنها را دسترس پذیر می کنند. فعالیت کتابخانه های دانشگاهی در جهت اطلاع رسانی می تواند به شکلهای مختلف باشد مثل: فهرستها، نمایه ها و ... . فعالیتهای کتابخانه دانشکده مهندسی در این زمینه ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, صفحه اینترنتی, سایت اینترنتی, اطلاع رسانی , کتابخانه دانشکده مهندسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052686,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {فعالیتهای اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده مهندسی و ایجاد صفحه اینترنی مشهد},
booktitle = {اولین همایش سالانه کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد: راهکارهای اطلاع رسانی در کتابخانه های دانشگاهی},
year = {1999},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {صفحه اینترنتی- سایت اینترنتی- اطلاع رسانی - کتابخانه دانشکده مهندسی-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فعالیتهای اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده مهندسی و ایجاد صفحه اینترنی مشهد
%A فرجامی, فرزانه
%J اولین همایش سالانه کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد: راهکارهای اطلاع رسانی در کتابخانه های دانشگاهی
%D 1999

[Download]