اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( محاسبه پارامترهای معادلات نفوذ توسط بعد فراکتالی اندازه ذرات )

نویسندگان: عاطفه ارفع فتح اله خانی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052688,
author = {ارفع فتح اله خانی, عاطفه and خداشناس, سعیدرضا},
title = {محاسبه پارامترهای معادلات نفوذ توسط بعد فراکتالی اندازه ذرات},
booktitle = {اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پارامترهای معادلات نفوذ، بعد فراکتال، اندازه ذرات، الک خیس، استوانههای مضاعف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه پارامترهای معادلات نفوذ توسط بعد فراکتالی اندازه ذرات
%A ارفع فتح اله خانی, عاطفه
%A خداشناس, سعیدرضا
%J اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]