دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز 15 تا 17 اردیبهشت 94 , 2015-05-05

عنوان : ( در نظر گرفتن اثر میانقاب مصالح بنایی در خرابی پیشرونده قاب بتن مسلح )

نویسندگان: سیدمحمدسعید ضیاءالحق , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده-یکی از مکانیزم‌هایی خرابی سازه‌ها که در دهه‌های اخیر توجه به آن افزایش پیدا کرده است خرابی پیشرونده نامیده می‌شود. در خرابی پیشرنده به علت تصادف، انفجار و یا هر دلیل غیرعادی دیگری،یکیا تعدادی از اعضای سازه ناگهان شکست می‌خورند و پس از آن ساختمان به صورت پیشرونده خراب می‌شود. میانقاب های بنایی به صورت گسترده در ساختمانها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این میانقاب‌های بنایی عموما به عنوان عضو غیرسازه‌ای و فقط وزن آنها در طراحی درنظرگرفته می‌شود. در این مقاله به بررسی اثر میانقاب‌ها روی مکانیزم خرابی پیشرونده قاب‌های بتن مسلح پرداخته می‌شود. مقاومت میانقاب بنایی در قاب‌های بتن مسلح دوبعدی، به دوصورت میله فشاری معادل و پوسته شبیه سازی می شوند و تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی و استاتیکی غیرخطی بر روی این قاب‌ها با تعداد طبقات مختلف با دیوار‌های میانقاب با بازشو و بدون بازشو، درحالت حذف ناگهانی ستون وسط انجام می‌شود. در ادامه شبیه سازی‌های میله فشاری و پوسته برای دیوار میانقاب، با دو نمونه آزمایشگاهی وارسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که اثر دیوارهای میانقاب در مکانیزم خرابی پیشرونده قابل ملاحظه می‌باشد و درنظرگرفتن آن رفتار واقعی تری را بعد از حذف ناگهانی ستون نشان می‌دهد. در نهایت براساس نتایج تحلیل‌ها بر روی این قاب‌ها، تاثیر طبقات بالای ستون حذف شده، ضریب افزایش بار دینامیکی و تاثیر درصد بازشو در دیوار میانقاب، بررسی می‌شود.

کلمات کلیدی

, واژگان‌کلیدی:خرابی پیشرونده, ضریب افزایش بار دینامیکی, میانقاب مصالح بنایی, قاب بتن مسلح.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052695,
author = {ضیاءالحق, سیدمحمدسعید and اصفهانی, محمدرضا},
title = {در نظر گرفتن اثر میانقاب مصالح بنایی در خرابی پیشرونده قاب بتن مسلح},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز 15 تا 17 اردیبهشت 94},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {واژگان‌کلیدی:خرابی پیشرونده، ضریب افزایش بار دینامیکی، میانقاب مصالح بنایی، قاب بتن مسلح.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T در نظر گرفتن اثر میانقاب مصالح بنایی در خرابی پیشرونده قاب بتن مسلح
%A ضیاءالحق, سیدمحمدسعید
%A اصفهانی, محمدرضا
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز 15 تا 17 اردیبهشت 94
%D 2015

[Download]