اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (23), شماره (90), سال (2015-9) , صفحات (113-142)

عنوان : ( تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران )

نویسندگان: آزاده تعالی مقدم , ناصر شاه نوشی فروشانی , سید حبیب اله موسوی , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله خودکفایی در مورد آن، دولت در بازار گندم دخالت می¬کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله دخالت¬های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید می¬باشد. در این پژوهش آثار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا سطح قیمت جهانی آن در سال 1392 بر شاخص¬های بازاری این محصول به صورت منطقه¬ای و با استفاده از مدل تعادل فضایی مورد بررسی قرار می¬گیرد. داده¬ها و اطلاعات مورد نیاز جهت حل این مدل نیز از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده¬ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان خوار و بار کشاورزی و مطالعات گذشته جمع¬آوری شده است. در نهایت مدل مذکور برای سال 1389 به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، حل شده است.نتایج نشان می¬دهد که با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان¬ها افزایش می¬یابد. بیشترین درصد افزایش تولید این محصول نیز در استان¬های اردبیل، خوزستان، خراسان جنوبی، فارس و آذربایجان شرقی رخ می¬دهد. به طور متوسط 32/54 درصد تولید گندم در این استان¬ها افزایش می¬یابد. همچنین با اعمال این سیاست، مقدار مصرف گندم در همه استان¬ها کاهش می¬یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می¬باشد؛ زیرا تقاضای گندم در همه استان¬ها کشش¬ناپذیر است. افزایش قیمت تضمینی گندم سبب افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان¬ها شده است. در نهایت نتایج نشان می¬دهد که در اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار استان-های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان مازاد عرضه شکل می¬گیرد

کلمات کلیدی

, گندم, قیمت تضمینی, مدل تعادل فضایی, تولید,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052720,
author = {تعالی مقدم, آزاده and شاه نوشی فروشانی, ناصر and سید حبیب اله موسوی and دوراندیش, آرش},
title = {تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2015},
volume = {23},
number = {90},
month = {September},
issn = {1022-4211},
pages = {113--142},
numpages = {29},
keywords = {گندم، قیمت تضمینی، مدل تعادل فضایی، تولید، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران
%A تعالی مقدم, آزاده
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A سید حبیب اله موسوی
%A دوراندیش, آرش
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2015

[Download]