کنفرانس ملی تحلیل راهبردی دیدگاههای مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت , 2015-03-02

عنوان : ( تبیین جایگاه نظریه های تجارت بین الملل در اقتصاد مقاومتی )

نویسندگان: اعظم عبدالهی , مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقتصاد مقاومتی، راهکاری است که از سوی مقام معظم رهبری برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی ایران مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. از سویی از نظر دیدگاه طرفداران تجارت بین الملل، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود. در ادبیات بازرگانی بین المللی این رویکرد را سیاست برون گرا می نامند. پیروان جهانی شدن نیز امروزه بر همین دیدگاه اصرار داشته و تجارت آزاد را راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها می دانند. نظریات تجارت بین الملل اعم از سنتی و جدید راهکارهایی را برای توسعهً تجارت مطرح می کنند. اما در شرایط تحریم و وضعیت خاص ایران این نظریات چه جایگاهی دارند؟ به همین دلیل هدف این پژوهش این است که جایگاه نظریات تجارت بین الملل در اقتصاد مقاومتی را بررسی کند.در این پژوهش، روش کار کتابخانه ای است، که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی با تکیه بر مبانی نظری در پی یافتن پاسخ به سوالات خود می باشد. نتایج نشان می دهد که تنها در صورت اجرای کامل مولفه های اقتصاد مقاومتی و عمل به سخنان رهبر معظم انقلاب است که می توانیم به تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز امیدوار باشیم.بنابراین اقتصاد مقاومتی، اقتصادی راهبردی و استراتژیک است که در همهً شرایط برای رسیدن به سطوح عالی برنامه دارد.

کلمات کلیدی

, اقتصاد مقاومتی, نظریه های تجارت بین الملل, مولفه های اقتصاد مقاومتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052734,
author = {عبدالهی, اعظم and کریم زاده, مصطفی},
title = {تبیین جایگاه نظریه های تجارت بین الملل در اقتصاد مقاومتی},
booktitle = {کنفرانس ملی تحلیل راهبردی دیدگاههای مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت},
year = {2015},
location = {بابل, ايران},
keywords = {اقتصاد مقاومتی، نظریه های تجارت بین الملل، مولفه های اقتصاد مقاومتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین جایگاه نظریه های تجارت بین الملل در اقتصاد مقاومتی
%A عبدالهی, اعظم
%A کریم زاده, مصطفی
%J کنفرانس ملی تحلیل راهبردی دیدگاههای مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت
%D 2015

[Download]