دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی , 2015-02-21

عنوان : ( آسیب شناسی اجرای کانون های ارزیابی )

نویسندگان: مرتضی کرمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یافتن و انتخاب مناسب¬ترین فرد از میان نامزدهای تصدی یک شغل و یا یک مسؤولیت، یکی از دغدغه¬ها و مشکلاتی است که سازمان¬ها با آن مواجه هستند. سازمان‌های پیشرو با درک اهمیت و میزان تأثیرگذاری مدیران در رشد و موفقیت خود به‌دنبال طراحی و اجرای برنامه‌های جدی و منظم استعدادیابی وجانشین‌پروری هستند. پژوهش حاضر با هدف آسیب¬شناسی فرایند کانون ارزیابی در شرکت¬های صنعتی مشهد انجام شد. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، مطالعه¬ی موردی بود. میدان پژوهش شرکت¬هایی را شامل می¬شد که این طرح در آن¬ها اجرا شده و مصاحبه-شوندگان سه گروه ارزیابی¬کنندگان، ارزیابی¬شوندگان و مدیران بودند که با استفاده از نمونه¬گیری هدفمند؛7 نفر از ارزیابی-کنندگان، 11 نفر ارزیابی¬شوندگان و9 نفر از مدیران انتخاب شدند. برای گردآوری داده¬ها از روش مصاحبه و برای تعیین اعتبار، صحت و استحکام اطلاعات در حین مصاحبه از تکنیک تأیید توسط مصاحبه¬شوندگان استفاده شد. نتایج نشان داد با وجود مطلوبیت طرح به¬ویژه در زمینه¬ی فردی افراد سازمان، برونداد آن نتیجه¬ی مطلوب را به¬دنبال نداشت که از جمله¬ی این آسیب¬ها می¬توان به عدم حمایت مدیران ارشد، تغییر مدیریت و سوء استفاده از نتایج کانون ارزیابی اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, آسیب¬شناسی, کانون ارزیابی, شرکت¬های صنعتی مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052745,
author = {کرمی, مرتضی},
title = {آسیب شناسی اجرای کانون های ارزیابی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسیب¬شناسی، کانون ارزیابی، شرکت¬های صنعتی مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی اجرای کانون های ارزیابی
%A کرمی, مرتضی
%J دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
%D 2015

[Download]