اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , 2015-09-07

عنوان : ( دینامیک پوشش گیاهی، تغییرات اکوسیستم و پدیده بیابانزایی )

نویسندگان: نجمه کرد , عادل سپهر , کمال الدین ناصری , وحید حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیابانی شدن اراضی (بیابان¬زایی) از مهم ترین چالش¬های محیط زیستی جهان حاضر است که در دو دهه اخیر روندی تسریعی به خود گرفته است. عوامل پدولوژیک - ژئومورفیک و تاثیر آن بر هتروژنتیتی های خاک می تواند یکی از عوامل مهم در دینامیک الگوهای پوشش گیاهی باشد که با مطالعه آنها در طول زمان میتوان خطر نزدیک شدن سیستم به سمت بیابانی شدن را هشدار داد و در راستای کاهش خسارات منابع زیست محیطی و اقتصادی موثر باشد. در این مقاله دینامیک پوشش گیاهی در ارتباط با پیش¬بینی پدیده بیابان¬زایی تحلیل شده است. هتروژنیتی و دینامیک الگوهای پوشش گیاهی می تواند به عنوان علایم پیش آگاهی در شناخت تغییرات اکوسیستم و در نتیجه بیابانی شدن اراضی ملاک عمل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بیابانی شدن, ناهمگنی (هترو نیتی), الگوهای پوشش گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052759,
author = {کرد, نجمه and سپهر, عادل and ناصری, کمال الدین and حسینی, وحید},
title = {دینامیک پوشش گیاهی، تغییرات اکوسیستم و پدیده بیابانزایی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بیابانی شدن، ناهمگنی (هترو نیتی)، الگوهای پوشش گیاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دینامیک پوشش گیاهی، تغییرات اکوسیستم و پدیده بیابانزایی
%A کرد, نجمه
%A سپهر, عادل
%A ناصری, کمال الدین
%A حسینی, وحید
%J اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
%D 2015

[Download]