اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق , 2015-03-10

عنوان : ( بازخوانی تطبقی نماد آتش در شعر معاصر عربی و فارسی(رویکرد روانشناختی به سروده های مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیاتی) )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از پدیدارهای طبیعی جهان هستی در ادبیات معاصر در قالب الگویی سمبولیک و نمادین و با پردازش زبانی وحی‏گونه و رمزآلود در راستای بیان اندیشه ها و افکار ضمیر و وجدان سرایندگان و پدیدآوران متن‏های ادبی به کار گرفته می شوند. در ادبیات معاصر فارسی و عربی نماد «آتش» از طیف نمادهای نشانگر مفاهیمی از دسته‏ی غم و اندوه، انقلاب ، خیزش و شورش و ....می باشد. کاربرد نمادگرایانه‏ی آتش در شعر مهدی اخوان ثالث، سراینده ی برجسته ی ادبیات معاصر ایران، همانندی و شباهت بسیاری به کاربرد نمادین این مفهوم در زبان و بیان شعری عبدالوهاب البیاتی، شاعر انقلابی و نمادپرداز عراقی دارد؛ اخوان در ادبیات معاصر فارسی و بیّاتی در ادبیات معاصر عربی از جمله ی برجسته‏ترین سرایندگانی هستند که کاربرد نماد آتش در سروده‏هایشان آن را تبدیل به یک موتیف نموده است. نگارندگان در این جستار کوشیده‏اند تا با بهره‏گیری از نقد روانشناختی نمادها در الگویی توصیفی-تطبیقی به خوانش نمود و کارکرد نماد آتش در شعر این دو شاعر و بازخوانی وجوه همسانی و تشابه آن دو بپردازد؛ برآیند فرجامین جستار پیش رو حکایت از آن دارد که زندگی و تجربه‏ی شعری مشترک دو سراینده در دوره و شرایط سیاسی و اجتماعی مشابه و گذر آنان از هنگامه‏ی نفرت‏انگیز، دهشتناک و خفقان آور استبداد سبب پدیدار گشتن روحی سرکش و معترض نسبت به وضعیت نابسامان و پریشان موجود و فراخوان و دعوت دو سراینده به خیزش و انقلاب با بهره گیری از جنبه های سمبولیک و نمادین همسان گشته است.

کلمات کلیدی

, نمادگرایی آتش, مهدی اخوان ثالث, عبدالوهاب البیاتی, ایران, عراق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052768,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {بازخوانی تطبقی نماد آتش در شعر معاصر عربی و فارسی(رویکرد روانشناختی به سروده های مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیاتی)},
booktitle = {اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {نمادگرایی آتش، مهدی اخوان ثالث، عبدالوهاب البیاتی، ایران، عراق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازخوانی تطبقی نماد آتش در شعر معاصر عربی و فارسی(رویکرد روانشناختی به سروده های مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیاتی)
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
%D 2015

[Download]