چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2015-11-11

عنوان : ( بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن )

نویسندگان: مجید اکبریان کاخکی , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی معادلات تنش برشی و نحوه توزیع تنش برشی در بستر و دیواره کانال های طبیعی و مصنوعی به دلیل ارتباط میزان انتقال رسوبات بستر و فرسایش رودخانه و کانال های مصنوعی با تنش برشی از اهمیت زیادی برخوردار است. طی بررسی های صورت پذیرفته، تنش برشی تابع عواملزیادی از قبیل نیروی ثقل، الگو جریان های ثانویه، شکل هندسی مقطع کانال، نسبت ابعاد، نحوه توزیع سرعت، میزان زبری بستر و دیواره ها و نحوه توزیع زبری در کانال است که در این مقاله تمرکز بر میزان زبری و نحوه توزیع آن می باشد. در این راستا با استفاده از نرم افزار Flow 3D به بررسی نحوه توزیع تنش برشی در کانال های مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن پرداخته شده و این نتیجه حاصل شد که الگوی ظاهری توزیع تنش برشی ارتباط زیادی با زبری دیواره ها دارد. همچنین روابطی برای ارتباط تنش برشی با انرژی سینتیک آشفتگی ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, توزیع تنش برشی, کانال روباز, زبری نامتقارن, Flow 3D
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052775,
author = {اکبریان کاخکی, مجید and فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2015},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {توزیع تنش برشی، کانال روباز، زبری نامتقارن، Flow 3D},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن
%A اکبریان کاخکی, مجید
%A فغفور مغربی, محمود
%J چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2015

[Download]