نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی , 2015-06-14

عنوان : ( برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش )

نویسندگان: علی چشمی , مصطفی کریم زاده , نیره توسلی عبدل آبادی , الهه شاه پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این که طرح خرید خدمات آموزشی که از سال 1393 شروع شده در مراحل ابتدایی اجراست لازم است نقاط قوت و ضعف این طرح مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرد. در این مقاله نخست پیشینه و ساختار اجرایی این طرح معرفی شده است. سپس نظرات مسئولان، خبرگان وذینفعان این طرح درباره نقاط قوت و ضعف آن با ابزار مصاحبه و پرسش¬نامه گردآوری شده است. نتایج این ارزیابی نشان می¬دهد هرچند مشکلات اجرایی طرح از جمله زمانبندی، تامین مالی، اطلاع-رسانی، عدم تناسب سرانه آموزشی و مناطق اجراشده و نگرانی از آسیب به آموزش رایگان وجود دارد، اما مزایایی مانند به کارگیری نیروهای متخصص، ایجاد انگیزه در مدیران و معلمان، صرفه¬جویی در بودجه، تسریع امور اجرایی، کوچک¬سازی دولت و امکان بیشتر برای نظارت و جذب سرمایه¬های خصوصی در آموزش و پرورش توانسته است به بهبود کیفیت آموزش کمک کند و از بودجه دولتی کاراتر استفاده شود. شواهد نشان می¬دهد می¬توان با رعایت تناسب این طرح با سایر شیوه¬های مدیریتی در مدارس کشور، کاهش نگرانی جامعه از کاهش بودجه دولتی برای آموزش با افزودن معیارهایی قانونی در قانون برنامه ششم توسعه، هدایتبهتر طرح در بدنه آموزش و پرورش وتدقیق چارچوب نظارت بر مدارس این طرح به نتایج بهتر طرح در آینده امیدوار بود.

کلمات کلیدی

, آموزش, سرانه آموزشی دولتی, نظارت در آموزش, مدیریت خصوصی مدارس, طرح خرید خدمات آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052777,
author = {چشمی, علی and کریم زاده, مصطفی and توسلی عبدل آبادی, نیره and شاه پرست, الهه},
title = {برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش},
booktitle = {نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش، سرانه آموزشی دولتی، نظارت در آموزش، مدیریت خصوصی مدارس، طرح خرید خدمات آموزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش
%A چشمی, علی
%A کریم زاده, مصطفی
%A توسلی عبدل آبادی, نیره
%A شاه پرست, الهه
%J نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی
%D 2015

[Download]